ความเสี่ยงในการลงทุนในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

ความสำคัญกลยุทธ์สำหรับการแปลงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสร้างข้อมูลที่สามารถใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปูทางสำหรับการพัฒนาทางชีวภาพอย่างยั่งยืนการทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของเทคโนโลยีนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา

ดังนั้นเราจึงสามารถจัดลำดับความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาในทิศทางที่อาจส่งผลกระทบมากที่สุด การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับศักยภาพทางเศรษฐกิจอุปสรรคทางเทคโนโลยีและความเสี่ยงในการลงทุนในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ โดยทั่วไปแล้วนั้นต้องการนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญที่เตรียมการออกแบบรายละเอียดของ biorefineries และการจำลองสถานการณ์ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานราคาแพงและเป็นอุปสรรคต่อการวิจัยระยะแรก